Integritate institutionala

Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025
Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 în anul 2022 la nivelul INS
Anexa nr. 6 – Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale pentru perioada 1.01.2022 – 31.12.2022
Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională a valorilor fundamentale, principiilor, obiectivelor și mecanismelor de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Planul de integritate al Institutului Național de Statistică conform obiectivelor Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
Listă privind bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul INS conform Legii nr.251/2004
Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din INS

Plan de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2022-2025

Declarație agenda de integritate