Agricultură

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta

Parcul de tractoare si masini agricole principale din agricultura (la sfarsitul anului) pe forme de proprietate, judet

Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe forme de proprietate, pe judet

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de irigatii si suprafata agricola irigata, pe categorii de folosinta a terenurilor, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de desecare, pe categorii de folosinta a terenurilor, judet

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combaterea eroziunii solului, pe categorii de folosinta a terenurilor, judet

Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura, pe forme de proprietate, judet

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat ingrasaminte chimice si naturale pe forme de proprietate, judet

Cantitatea de pesticide aplicate in agricultura, pe forme de proprietate, judet

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat pesticide, pe forme de proprietate, judet

Productia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, judet

Suprafata viilor pe rod, pe forme de proprietate, judet

Productia totala de struguri, pe forme de proprietate, judet

Productia medie de struguri la hectar, pe forme de proprietate, judet

Numarul pomilor fructiferi, pe forme de proprietate, judet

Productia de fructe pe specii de pomi, forme de proprietate, judet

Productia medie de fructe pe specii de pomi, forme de proprietate, judet