Populaţia

POPULATIA DUPA DOMICILIU

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe sexe si localitati

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, medii de rezidenta

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe sexe si localitati

MISCAREA NATURALA A POPULATIEI

NATALITATE

Nascuti vii pe sexe, medii de rezidenta si judete

Nascuti vii pe judete si localitati

Nascuti vii pe grupe de varsta ale tatalui si grupe de varsta ale mamei, judete

Nascuti vii cu resedinta obisnuita in Romania pe localitati

Rata de natalitate pe medii de rezidenta, judet

Rata de natalitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, judet

Rata de fertilitate pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei, judet

Rata de fertilitate pentru nascutii-vii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, grupe de varsta ale mamei, judet

MORTALITATE

Nascuti morti pe medii de rezidenta si judet

Nascuti morti pe judete si localitati

Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, judet

Nascuti morti cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Rata mortinatalitatii pe medii de rezidenta, judet

Rata mortinatalitatii pentru nascutii morti cu resedita obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, judet

Decedati pe medii de rezidenta, judet

Decedati pe cauze de deces, judet

Decedati pe judete si localitati

Decedati pe sexe, grupe de varsta, judet

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, judet

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe cauze de deces, judet

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Decedati cu resedinta obisnuita in Romania pe sexe, grupe de varsta, judet

Rata mortalitatii pe medii de rezidenta, judet

Rata mortalitatii pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania pe medii de rezidenta, judet

Decedati sub 1 an, pe medii de rezidenta, judet

Decedati sub 1 an pe judete si localitati

Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta, judet

Decedati sub 1 an cu resedinta obisnuita in Romania pe judete si localitati

Rata mortalitatii infantile pe medii de rezidenta, judet

Rata mortalitatii infantile pentru decedatii cu resedinta obisnuita in Romania, pe medii de rezidenta, judet

NUPTIALITATE

Casatorii pe medii de rezidenta, judet

Casatorii pe judete si localitati

Rata de nuptialitate pe medii de rezidenta, judet

Varsta medie a sotilor la casatorie pe medii de rezidenta, sexe, judet

Varsta medie la prima casatorie pe medii de rezidenta, sexe, judet

DIVORTIALITATE

Divorturi pe medii de rezidenta, judet

Divorturi pe judete si localitati

Divorturi dupa numarul copiilor minori ramasi dupa desfacerea casatoriei, judet

Rata de divortialitate pe medii de rezidenta, judet

SPORUL NATURAL

Sporul natural al populatiei pe medii de rezidenta, judet

Sporul natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta, judet

Rata sporului natural al populatiei pe medii de rezidenta, judet

Rata sporului natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta, judet

Durata medie a vietii pe medii de rezidenta, sexe, judet

MISCAREA MIGRATORIE A POPULATIEI

Stabiliri de domiciliu pe medii de rezidenta, judet

Plecari cu domiciliul pe medii de rezidenta, judet

Soldul schimbarilor de domiciliu pe medii de rezidenta, judet